Op 26 maart 2011 verscheen de dichtbundel "De Groeispiraal" van Willem Van Tittelboom. Hij is onderzoeker en verrichtte zes jaar veldwerk als studentenvertegenwoordiger op de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan UGent. Hij doorliep de verschillende eerste bachelorjaren van Moraalwetenschappen, Wijsbegeerte, Geschiedenis, Archeologie, Afrikaanse Talen en Culturen en Kunstgeschiedenis. Zijn levenswerk en hoofdonderzoek: "Het infantiliseringsproces, of de soort volgend op het verschijnsel mens.", gestart in 1972 kon tijdens die periode omgezet worden in het samenvatten en starten met schrijven...

Voorwoord

Het doet me als rector van de Universiteit Gent altijd een plezier om, ook buiten de puur wetenschappelijke context, werk van oud-studenten te zien verschijnen.

In deze dichtbundel schrijft voormalig studentenvertegenwoordiger Willem Van Tittelboom zijn teksten onder de titel “Groeispiraal”. Deze groeispiraal is echter niet enkel het centrale thema van zijn gedichten. Het werk lijkt ook de eigen groei en evolutie van de auteur uit te stralen. Waar zijn teksten die uit de jaren ’60 dateren de levensvragen van de jonge man op de drempel naar de volwassenheid weerspiegelen, komt in zijn recente werk de levenswijsheid van de auteur duidelijk naar voor. Zijn gedichten zijn als het ware adviezen voor een volgende generatie, waarin hij menselijke relaties en de bijhorende emoties en thema’s zoals geluk, vrijheid, genot en pijn overschouwt. Met zijn overwegingen stelt hij niet alleen zichzelf in vraag, maar zet hij tegelijk ons als lezer aan het denken. Op die manier leidt hij onze eigen groeispiraal op zijn beurt naar een nieuwe bocht...

Ik wens u veel lees- en groeiplezier toe.

Paul Van Cauwenberge
Rector UGent.
  Dit boekje wordt onmiddelijk opgestuurd na overschrijving van 6,45 Euro(inkoopprijs) op BE66 6711 6655 5943 (vermeld je adres!)

ISBN 978-2-8054-0060-5   ©